.

.

Hạt giống Mâm xôi - ( Mâm xôi đỏ ) - Anya Xoi - 50 + hạt

Hạt giống Mâm xôi - ( Mâm xôi đỏ ) - Anya Xoi - 50 + hạt

HUF 1213.65
Készleten
A raktárban.

Súlyosabb, minőségi cao, không biến đổi gen : hơn 50 hạt.Hạt giống Mâm xôi đỏ còn được gọi la Hạt giống Phúc bồn tử đỏ.Vùng chăm sóc xioh trồng từ 4 đến 8 ,vì chúng yêu cầu khí hậu cung cấp các điều kiện ẩm, hơi mát mẻ.Hạt giống Mâm xôi - ( Mâm xôi đỏ ) - Anya Xoi - 50 + hạt.

Alapjellemzők

A legjobb ajánlatok