.

.

Hạt giống Mâm xôi _ Mâm xôi đỏ _ ( Mam Xoi - 50 + hạt )

Hạt giống Mâm xôi _ Mâm xôi đỏ _ ( Mam Xoi - 50 + hạt )

HUF 1213.65
Készleten
A raktárban.

Súlyosabb, minőségi cao, không biến đổi gen : hơn 50 hạt.Hạt giống Mâm xôi đỏ còn được gọi la Hạt giống Phúc bồn tử đỏ.Vùng chăm sóc xioh trồng từ 4 đến 8 ,vì chúng yêu cầu khí hậu cung cấp các điều kiện ẩm, hơi mát mẻ.Hạt giống Mâm xôi _ Mâm xôi đỏ _ ( Mam Xoi - 50 + hạt ).

Alapjellemzők

A legjobb ajánlatok