.

.

Hạt giống Mâm xôi đỏ _ Hạt giống Mâm xôi _ Mâm xôi _ Anya Xoi - 50 hạt

Hạt giống Mâm xôi đỏ _ Hạt giống Mâm xôi _ Mâm xôi _ Anya Xoi - 50 hạt

HUF 5751.00
Készleten
A raktárban.

Súlyosabb, minőségi cao, không biến đổi gen : hơn 50 hạt.Hạt giống Mâm xôi đỏ còn được gọi la Hạt giống Phúc bồn tử đỏ.Vùng chăm sóc xioh trồng từ 4 đến 8 ,vì chúng yêu cầu khí hậu cung cấp các điều kiện ẩm, hơi mát mẻ.Hạt giống Mâm xôi đỏ _ Hạt giống Mâm xôi _ Mâm xôi _ Anya Xoi - 50 hạt.

Alapjellemzők

A legjobb ajánlatok